REKLAMACJE

 

1. Prace w formie pliku elektronicznego drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez klienta. Zleceniobiorca nie ma obowiązku sprawdzania, wprowadzania poprawek i modyfikacji. Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie narzuca na projektującego druk offsetowy i akceptuje ich konsekwencje, w tym niewielkie różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze lub druku tej samej pracy na różnych maszynach. Różnice takie nie podlegają reklamacji.

2. Niezgodność z zamówieniem musi zostać zgłoszona w formie pisemnej w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki. Ponowne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić wyłącznie po zwróceniu przez Zleceniobiorcę całego zamówionego nakładu.

3. Reklamacje wysyłane są kurierem na koszt Zleceniobiorcy.
 
4. w przypadku gdy powodem reklamacji są różnice w kolorze w stosunku do oczekiwań - warunkiem dochodzenia reklamacji jest dostarczenie przed drukiem odbitki próbnej (Proof, Cromalin itp.). Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie.

5. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez www.sea.net.pl reklamowanego nakładu, reklamacja zostanie rozpatrzona a pracownik Zleceniobiorcy poinformuje klienta o sposobie jej rozwiązania.

6. W przypadku uznania reklamacji reklamowanego nakładu zwrot nie może przekroczyć wartości fakturowanej.

7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.

8. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie Zleceniobiorcę. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.